Raja yoga

Raja yoga is een van de hoofdtakken van yoga en staat beschreven in Patanjali's Yogasoetra's. Het is een samenstel van oefeningen om de geest te leren beheersen.

Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: Raja betekent 'koning' of 'hoogste'.

De Yogasoetra's van Patanjali beschrijven de Raja yoga, waarvan de Hatha yoga de basis vormt. Traditiegetrouw houdt men vier hoofdstelsels van de yoga aan:
• Jnana yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;
• Bhakti yoga : de yoga van liefde en toewijding gericht op het goddelijke, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;
• Karma yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigenbelang; deze yoga is min of meer gericht op het goddelijke.
• Raja yoga: de 'koninklijke' combinatie van de voorgande yogavormen

bron: wikipedia