Karma yoga

Karma yoga, ook wel Boeddhi yoga is een van de hoofdtakken van yoga en staat beschreven in de Veda's, enkele klassieke geschriften in het Hindoeïsme.

Deze tak van yoga is de weg van de invulling van het leven om door praktische inspanning tot eenwording te komen en zo net als bij alle andere yoga's bevrijd te worden van de cyclus van dood en wedergeboorte die door karma in stand gehouden wordt.

Door alle wezens als uitingsvormen van de ene Brahma onbaatzuchtig te dienen zou het gevoel van afgescheiden zijn geleidelijk opgeheven worden. Die stelt dat al het handelen vrij dient te zijn van verlangen naar of angst voor de gevolgen van acties. Alle handelingen (en resultaten daarvan) worden zonder oog voor het resultaat gedaan. Hiermee wordt onthechtheid bereikt. Het doel is, zoals bij alle vormen van yoga, om zo bevrijd te worden uit de eeuwige cyclus van dood en wedergeboorte die door (slecht) karma in stand wordt gehouden.

bron: wikipedia